องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
113   คน
สถิติทั้งหมด
54820   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

สมาชิกสภา อบต.

นายภิญโญ ดีมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0885726639
นายสมบัติ บรรณารักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0860779145
นายวีราทร ดีคำเงาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 1
0981081344
นายชัยยงค์ สมอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 2
0610530358
นายณัฐพล มาดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 3
0652710524
นางจุฑามาศ เพ็งพิทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 5
0856935897
นางชบาไพ นามวิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 6
0821199688
นายขวัญชัย ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 7
0610845075
นางอารีย์ แขวงเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 8
0961593324
นางกมลมาศ นาเสถียร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 10
0800065663