องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
48221   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

สมาชิกสภา อบต.

นายภิญโญ ดีมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0885726639
นายสมบัติ บรรณารักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0860779145
นายวีราทร ดีคำเงาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 1
0981081344
นายชัยยงค์ สมอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 2
0610530358
นายณัฐพล มาดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 3
0652710524
นางจุฑามาศ เพ็งพิทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 5
0856935897
นางชบาไพ นามวิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 6
0821199688
นายขวัญชัย ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 7
0610845075
นางอารีย์ แขวงเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 8
0961593324
นางกมลมาศ นาเสถียร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยหมู่ที่ 10
0800065663