องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
48218   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คณะผู้บริหาร

นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
นางอุใด จันเบาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0624450612
นายสมระบาย คำโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0935212024
นางสาวพรพิมล อินทจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0872173050