องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
48214   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชฏาพร แสนสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมปอง สีภา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสาวทองใหม่ โคตรจินดา
ผช.นักวิชาการศึกษา
0652764838