องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
48219   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/05/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2566   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตรารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2566   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2566   จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอลฮอล์ และน้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลห้วยพิชัย 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยบ้านป้าดำ หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2566   จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2566   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2566   ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2566   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมถมดิน คุ้มใต้หน้าบ้านตู้เสริฐ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2566   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซทครุภัณฑ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2566   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๐๔๒ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง