องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
48221   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน (กิจกรรม การฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น) วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ลงข่าว: 23/08/2566    40   34