องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
48218   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖
    37
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๖
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๖
    43
โครงการห้วยพิชัยเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยพิชัย  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
โครงการห้วยพิชัยเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยพิชัย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
    32
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม  การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
    22
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖
    92
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๖ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดลัฏฐิวัน บ้านสงาว หมู่ ๔
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๖ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดลัฏฐิวัน บ้านสงาว หมู่ ๔
    26
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน (กิจกรรม  การฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น) วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน (กิจกรรม การฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น) วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
    34
โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมทำขนมชั้น ขนมตะโก้) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมทำขนมชั้น ขนมตะโก้) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
    25
โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
โครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
    67
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๖ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดศรีภูมิสุกรการ บ้านปากเนียม หมู่ ๕
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๖ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดศรีภูมิสุกรการ บ้านปากเนียม หมู่ ๕
    78
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๖
    43
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖   นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร
    38
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมรำบวงสรวงในงานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ประจำปี ๒๕๖๖  วันเสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเลย ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมรำบวงสรวงในงานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเลย ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
    70
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
    46
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เหล่าสภากาชาดจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและค
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เหล่าสภากาชาดจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและค
    32
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2
    31
นายจารุภัทร ใสกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย พร้อมบุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกันลดและคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นายจารุภัทร ใสกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย พร้อมบุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกันลดและคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
    85
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
    35
 นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณตลาดสดเทศบาลปากชม  เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดสดเทศบาลปากชม เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
    35
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้รับเชิญให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านสงาว
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้รับเชิญให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านสงาว
    72
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้มอบหมายให้ กองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ ม.8 จำนวน 2 จุด ขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่าน
นางอุรารัตน์ อินถา นายกองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้มอบหมายให้ กองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ ม.8 จำนวน 2 จุด ขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่าน
    126
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจป้ายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยพิชัย ประจำปี 2565
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจป้ายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยพิชัย ประจำปี 2565
    81


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1